top of page

WALLIES PREPRIMÊR

Wallies Logo.png

By Wallies Preprimêr is al die Juffies opgelei, is baie lief vir kinders, het kreatiewe siele,en het 'n passie om elke dag vir ons kleuters dit opwindend te maak, sodat ons kleuters  speel-speel kan groei en leer sonder dat hulle besef hulle leer.

Ons LEER dus deur te speel.
Ons help die kleuters deur spel en opwindende aktiwiteite om Fisies, Emosioneel, Sosiaal en Kognitief te ontwikkel.
Ons fokus baie op ervaringsleer deur uitstappies, ons Mini "Masterchef" klassies en deur visueel ons Temas, Bybel en syfervaardigheid aan te bied. Ons het Musiek klassies, Actikids, skeppendeklassies en dansklassies.
Ons groot buitespeelterrein is n groot voordeel vir Grootmotoriese ontwikkeling. Elke klas het 'n Juffrou en liefdevolle assistent wat hulp verleen waar nodig. Ons het Arbeisterapeute op die terrein wat ons ook bystaan met hulp.
Ons almal saam met ons ouers is een groot familie wat hande vat vir ons kleuters.

Hoekom Wallies?
Groot klasse
Groot speelterrein
Opgeleide proffesionele Juffies

Christa Fokkens, departementshoof van die Pre-Primêr, het haar Hoër Onderwys Doploma aan W.O.K (Windhoek Onderwys Kollege) verkry en het 18jaar Pre-primêre ondervinding.

Sy is baie lief vir die kinders en sê elke einde van die jaar is dit vir haar moeilik om die kinders te laat gaan. Vir haar is die lekkerste deel die skeppende tyd en kinderkuns is haar gunsteling skoolaktiwiteit.

Christa Fokkens PPB HOD.jpg

Wallies Preprimêr Span

JUNIOR PRIMÊR

By Laerskool Walvisbaai word graad R tot 3 deur gekwalifiseerde, toegewyde en entoesiastiese onderwysers in Afrikaans en Engels aangebied.

Met klein klasse word daar gefokus op individuele aandag aan
elke leerling. Ons volg die Namibiese leerplan, maar doen ook aanvullende werk waar nodig. Laerskool Walvisbaai se Junior Primêre afdeling is daarom bekend daarvoor dat ons leerlinge uitstekende wiskunde-, lees- en
skryfvaardighede het.

 

Ons stel ook elke leerling se sosiale en emosionele welstand hoog op prys.
Ons lê daagliks klem op die karaktereienskappe van omgee, respek, betroubaar, burgerskap, integriteit en verantwoordelik om te verseker dat ons afgeronde, verantwoordelike leerlinge Senior Primêr toe stuur.

 

Dit is belangrik dat ons elke kind in totaliteit ontwikkel en ons bied daarom verskeie buitemuurse aktiwiteite aan. Op sportgebied kan hul aan hokkie, netbal, rugby, krieket, mini-tennis en atletiek deelneem. Leerlinge kan ook
aan skaak, redenaarskompetisies en kunswedstryde deelneem. In ons toegeruste biblioteek word hul aangemoedig om gereeld te lees en die wonderwêreld van boeke te ontdek. Dit is vir ons ‘n prioriteit dat elke leerling geborge en gelukkig by die skool voel. 
Die onderwysers is daarom daagliks ingestel op elke leerling se emosionele welstand. Ons poog om lesse so aan te bied, dat leer vir hul lekker is. In die klasse heers daar ‘n vriendelike, verwelkomende
atmosfeer. 
Elke graad gaan ten minste een keer per semester op ‘n opvoedkundige of pretuitstappie om hul horisonne te verbreed.

Desiré Nell, departementshoof van die Junior Primêr, het in Windhoek studeer en gespesialiseer in junior primêre onderig. Sy hou 31 jaar skool en is al 22 jaar by Laerskool Walvisbaai. Dit bly haar hoogtepunt om haar kinders te volg en te sien hoe hulle na skool presteer en wat van elkeen word. Sy hou van stap, oefen, fietsry en hou van goeie koffie drink!

 

2A Des Nel, HOD.jpg

Junior Primêr Span

SENIOR PRIMÊR

By Laerskool Walvisbaai word graad 4 tot 7 onderrig deur gekwalifiseerde, toegewyde en entoesiastiese onderwysers. Die
onderrigmedium is Engels en ons volg die Namibiese kurrikulum.

Ons bied die volgende vakke aan:
Afrikaans Eerste Taal:
Leerders neem jaarliks ​​deel aan die ATKV-redenaar kompetisie, die Griffel-kompetisie en verskeie ander
taalkompetisies.

Engels as tweede taal:
Leerders neem deel aan verskeie aktiwiteite, soos die Spel kompetisie.
Wiskunde:
Ekstra werk word by die kurrikulum gevoeg om leerders se vermoë te verbeter om 'n dieper begrip van die vak te ontwikkel.
Wiskundige speletjies maak dit lekker om nuwe konsetpte te leer en konsepte te versterk.
Natuurwetenskap:
In graad 4 en 5 neem die leerders deel aan die "Science Fair" waar hulle 'n studie van onderwerpe doen wat gegee word. Die top tien
projekte in elke graad gaan deur na die Streeks-kompetisie en daar word die beste projekte gekies om aan die Nasionale kompetisie deel te neem.
Sosiale studies:
Hierdie vak leer die leerders oor die geskiedenis van ons land, buurlande sowel as die wêreld.Hierby ingelsuit is aardrykskunde. Die leerders doen baie praktiese aktiwiteite en ander projekte.
Huishoudkunde:
Hierdie vak leer leerders om entrepreneurs  te word deur hulle met praktiese vaardighede toe te rus soos handwerk items wat hulle kan verkoop. Dit leer hulle hoe om 'n gesonde leefstyl te handhaaf, asook om huishoudelike hulpbronne te bestuur.
Ontwerp en tegnologie:
Hierdie vak leer leerders om
entrepreneurs  te word deur hulle met praktiese vaardighede toe te rus soos handwerk items wat hulle kan verkoop. Veiligheidsvaardighede en die korrekte gebruik van gereedskap is ook 'n baie belangrike onderwerp wat hier geleer word.

Kultuur:
Ons moedig leerders aan om aan verskeie kulturele aktiwiteite deel te neem soos kuns, verskillende soorte dans en poësie om net 'n paar te noem.

Ons heg waarde aan elke leerling se sosiale en emosionele welstand. Ons beklemtoon daagliks die karaktertrekke
van omgee, respek, betroubaarheid, burgerskap, integriteit en verantwoordelikheid om te verseker dat ons sterk individue  grootmaak
met goeie karakter.

Dit is vir ons 'n prioriteit dat elke leerling veilig en gelukkig voel by die skool. 'n Goed gekwalifiseerde skoolberader werk nou saam
met die onderwysers om te fokus op elke leerling se emosionele welstand. Saam met die arbeidsterapeute help ons leerders ook met opvoedkundige uitdagings.

Elke graad gaan een of twee keer per jaar op 'n opvoedkundige uitstappie om hul horisonne te verbreed.

Shirley Visage, departementshoof van die Senior Primêr het haar B.ED by UNAM gedoen en het in 2000 haar graad ontvang. Haar hoof vakke is Engels en Afrikaans. Sy het 12 jaar Engels gegee by LWB, maar is nou weer terug by haar moedertaal. Shirley sê dit is vir haar lekker om te sien hoe die kinders groei en verbeter. Vir haar is die lekkerste om te sien hoe 'n kind wat glad nie Afrikaans kon praat nie, aan die einde van die jaar 'n goeie punt behaal. Haar groot liefde is om Afrikaans te gee, want sy kan die kinders lief maak vir lees en om die taal hulle eie te maak. Sy voel veral met vandag se kinders dat 'n groot deel van die taal verlore gaan, spesiefiek die vaste uitdrukkings en idiome.

Senior Primêr Span

Shirley Visagie SP HOD.jpg

NASORG SENTRUM

Al ons leerlinge is welkom by LWB Nasorg sentrum. Ons akkomodeer klein groepe Gr1-7 leerders.

 

Die doel van die Nasorg sentrum is om ‘n leer- en huiswerkfasiliteit te skep vir leerders van wie se ouers voldag werksaam is en nie behoorlik toesig tuis kan bied nie en dus verkies dat hulle kinders na skoolure leer- en huiswerkhulp moet ontvang deur professionele personeel.

 

Ons is meer as net ‘n Nasorg sentrum, ons is ‘n groot familie wat omgee vir mekaar. Ons is op die skool perseel geleë wat leerders die geleentheid gee om buitemuurse aktiwiteite & sport by te woon wat by ons skool aangebied word, huiswerk te doen, aan projekte te werk en sosiaal met maats te verkeer.

 

Die huiswerk sentrum stel hom ten doel om ‘n diens te lewer. Ons bied ‘n veilige en ontspanne omgewing vir ons leerders met voldoende toesig en bystand met huiswerk. By LWB Nasorg sentrum is die kinders vir ons belangrik, hulle moet kind wees en leer. Ons is gesteld op Christelike waardes, dissipline en respek.

Algemene vra en antwoorde:

Hoe word huiswerk hanteer?

Huiswerk-dagboeke word daagliks nagegaan en geteken, daar word ook bystand gelewer met eksamerns.

Is julle skoolvakansies oop?

Ons beoog om van 2023 die Jun/Jul lang vakansie ouers en kinders te akkomodeer.

Wat is julle ure?

Maandae – Donderdae 12h00 – 14h00 Wagklas (Speelgrond vryspel onder toesig)

Maandae – Donderdae 14h00 – 16h30 (Studie/ Huiswerk klas)

Maandae – Donderdae 16h30 – 17h15 (Speelgrond vryspel onder toesig)

Ouers kry leerlinge by parkeer area by Netbal bane voor 17h15

Vrydae slegs Wagklas vir Gr R-3 12h00 – 13h00

Barbarra Van Zyl, nasorgfasiliteerder, het 10 jaar haar eie dagsorg bedryf en sy het al 15jaar ondervinding in onderwys. Haar hart en liefde is kinders en om hulle te sien groei om die beste weergawe van hulself te word. Sy noem haar die leerlinge haar "kinders" omdat hulle tydens die jaar so deel van haar hart word.

Barbarra Van Zyl.jpeg
Laerskool Logo.png
bottom of page